İbrahim PAÇACI

 

- Ü -

 

Ücret

 

Ülke

 

Ümmü Veled

 

 

 

- Ü -

 

Ücret

 

İcâre akdinde menfaatin karşılığı olarak ödenen şeye ücret denir. (bk. İcâre)

 

Ülke

 

Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket anlamlarına gelmektedir. (bk. Dâr Kavramı)

 

Ümmü Veled

 

Kelime anlamı bakımından çocuk annesi demek olan ümmü veled, bir fıkıh kavramı olarak, efendisinden çocuk doğuran cariyeyi ifade etmektedir. Ümmü veled olması, câriyeye tanınan özel bir statü olup, bundan sonra satılması veya başkasına temlik edilmesi caiz değildir ve efendisinin ölümünden sonra hürriyetine kavuşur. Bununla birlikte efendisi sağ iken, ümmü veled olan cariyesini başkasıyla evlendirebilir, çalıştırabilir, hatta başkasının yanında işe gönderebilir. (bk. Câriye)